WOJKOWICE &

WOJKOWICE
Klub Sportowy MISTRAL
Hala sportowa przy gimnazjum
ul. Jana III Sobieskiego 211b
42-580 Wojkowice
Trener Krzysztof Wiśniewski 2 dan
www.ksmistral.pl