WITASZYCE &

WITASZYCE
Klub Sportowy DRACHE

63-230 Witaszyce
Instruktor: Sebastian Grzegorowski 2 dan
www.drache-akademia-taekwondo.cba.pl