WIELICZKA / KAMPUS &

WIELICZKA / KAMPUS
Szkoła Walki PRIME

Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105
32-020 Wieliczka
Trener: Aleksandra Raźny 2 dan
www.swprime.pl