WARSZAWA / YONG &

WARSZAWA / YONG
Szkoła Koreańskich Sztuk Walki „Yong”

Szkoła Podstawowa nr 52 w Warszawie
Ul. Samarytanka 11a.
Instruktor Bernard Lipiński III dan
http://www.yong.pl/