ŚWIDNICA &

ŚWIDNICA
Sportowy Klub Taekwon-do TIGER

Zespół Szkół Podstawowych
Ul. Wrocławska 29
58-100 Świdnica
www.skttiger.pl
Trener: Tomasz Bohuszewicz 3 dan