SADKÓW &

SADKÓW
Klub Sportowy SAMURAJ

ul. Szkolna 9
55-080 Sadków
Trener: Paweł Sołogub 1 dan
www.klubsamuraj.pl