Pęłczyce &

Pełczyce
KLUB SPORTÓW WALKI VATAHA
Ul.
Trener: Adam Kulczycki 1.dan