OSIECZNA &

OSIECZNA
Klub Sportowy DRACHE

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Łącko, 64-113 Osieczna
Instruktor: Arkadiusz Grzegorowski 1 dan
Instruktor: Bianka Grzegorowski 1 kup
www.drache-akademia-taekwondo.cba.pl