LESZNO &

LESZNO
Klub Sportowy DRACHE

Szkoła  Podstawowa nr 9
Ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57
64-100 Leszno
Instruktor: Sebastian Grzegorowski 2 dan
www.drache-akademia-taekwondo.cba.pl