KRZYWIŃ &

KRZYWIŃ
Klub Sportowy DRACHE

Zespół Szkół w Krzywiniu
Ul. Generała Chłapowskiego 34,
64-010 Krzywiń
Instruktor: Bastian Grzegorowski 4 dan
www.drache-akademia-taekwondo.cba.pl