Januszówka &

Januszówka
Akademia Sztuk Walki GO-FIGHT

Ul. …

Trener:  Dawid Szewczyk 1.dan