Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF

Struktura organizacyjna

Piotr Namysło

Sekretarz Główny Zawodów

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– przygotowanie techniczne elektronicznego systemu obsługi zawodów / turnieju
– obsługa systemu turniejowego w trakcie zawodów
– wprowadzanie korekt / zmian kategorii zawodników po rejestracji
– wydruk dyplomów
– przygotowanie protokołu końcowego z turnieju
– przygotowanie rankingów z klasyfikacji zawodników
– przygotowanie generalnej klasyfikacji klubowej

KONTAKT

Telefon : (+48) 604 062 782
Email : p_namyslo@wp.pl