Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF

Struktura organizacyjna

Grzegorz Bochenek

Sędzia Główny

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

W trakcie sezonu sportowego:
- Organizowanie i współprowadzenie szkoleń z zakresu sędziowania walk sportowych Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF. - Prowadzenie rejestru sędziów i kandydatów na sędziów, weryfikowanie ich doświadczenia sędziowskiego oraz treningowego. - Współpraca z klubami zrzeszonymi w Polskim Zrzeszeniu Taekwon-do ITF pod kątem pozyskiwania nowych kandydatów oraz podnoszeniu kwalifikacji obecnych sędziów.
Przed wydarzeniem sportowym:
- Przyjmowanie zgłoszeń sędziowskich na poszczególne imprezy sportowe. - Weryfikacja i optymalizowanie zespołu sędziowskiego przed zawodami.
W trakcie wydarzenia sportowego:
- Przydział oraz optymalizacja składu sędziowskiego na poszczególnych matach. - Koordynacja i weryfikacja pracy sędziów. - Rozpatrywanie sporów i protestów zgłoszonych przez kierowników poszczególnych ekip.

KONTAKT

Telefon: (+48) 506 850 519
Email : sedzia.glowny@itf-poland.pl