Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF

Struktura organizacyjna

Jarosław Olczyk

Komisja ds. etyki

Cel komisji

– kontrola nad przestrzeganiem regulaminów dotyczące sportu realizacja działań. pracy wg prawa
– nadzór nad ogólnie przyjętymi zasadami Fair Play
– rozstrzyganie sporów poza sportowych (wewnątrz klubowych)
– nadzór nad dobrym wizerunkiem zrzeszenia
– proces kontroli i oceny zachowań obu stron podczas sporów
– nadzór nad poszanowaniem godności, bezpieczeństwa, uczciwości
– aspekty dyscyplinarne
– wnioskowanie do zarządu ws. nagród i kar
– wnioskowanie do zarządu ws. skreślenia z listy członków
– inne działania związane ze współzawodnictwem sportowym

KONTAKT

Telefon: (+48) 607 068 663
E-mail: jarek@alientkd.com