Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF

Struktura organizacyjna

Grzegorz Wyszomierski

Wiceprezes zarządu

Życiorys

Urodził się 14.06.1971r. w Warszawie. Swoją przygodę ze sztukami walki zaczął już w szkole podstawowej, zaczynając od Judo na AWF w Warszawie uzyskując stopień niebieski pas. Miał przyjemność trenowania z teraźniejszym Mistrzem Olimpijskim Pawłem Natulą.

Pod koniec szkoły podstawowej zapisał się na Taekwon-Do WTF – trenerem był Dariusz Nowicki. W drodze egzaminu uzyskał niebieski pas. Trener musiał wyjechać do rodzinnego miasta, i w związku z powyższym sekcja przestała istnieć. Bardzo szybko przestawił się na Taekwon-Do ITF, trenując pod okiem wspaniałych trenerów takich jak Witold Brzozowski oraz Janusz i Małgorzata Gutkowscy.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, gdzie dodatkowo uzyskał tytuł Trenera II klasy Taekwon-Do. W kolejnych latach uzyskuje tytuł trenera I klasy Taekwon-do.
W chwili obecnej posiada VII dan w Taekwon-Do ITF. Jego egzaminatorem był sam twórca Taekwon-Do generał Choi Hong Hi. Po jego śmierci ostatni egzamin złożył przed jego synem GM. Choi Jung Hwa. Kontynuuje swoją drogę „Do” trenując również pod okiem Mistrza Hwang Ho Yong IX dan. Na treningach Taekwon-Do poznał swoją żonę Agnieszkę Stobbe – Wyszomierską IV dan, v-ce Mistrzynię Polski w walkach.

Jednocześnie z treningami Taekwon-Do zaczął treningi Kick Boxingu w warszawskiej AWF u trenera Andrzeja Palacza oraz trenując obok Mistrza Świata Marka Piotrowskiego. W Kickboxingu uzyskał tytuł instruktora sportu oraz trenera II klasy. Pracując przez okres 10 lat w Straży Miejskiej, poznałe różne odmiany i systemy walki, które jak okazało się później wykorzystał w opracowaniu własnego systemu – Combat Hosin Sul. Szkolił się w centrum szkolenia Policji w Legionowie oraz w Jednostce Antyterrorystycznej Warszawa Szczęśliwice. W Policji uzyskał, w drodze różnych kursów, Instruktora Techniki Taktyki Podejmowania Interwencji stopnia pierwszego oraz drugiego jak również Instruktora i specjalistę od pałki wielofunkcyjnej typu TONFA. W tym samym czasie przynależał do Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. System”. Trenując u Mistrza Ryszarda Króla uzyskał uprawnienia Instruktora Techniki i Taktyki Interwencji. W „I.P. System” oraz zdał na I dan w Combat Ju Jitsu. Następnie podjął współpracę z Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych, gdzie również szkolił się nie tylko z zakresu TI, ale również poznawał inne systemy walki, metodykę nauczania taktyki. W drodze wspólnych szkoleń poznał wybitnego szkoleniowca AT Grzegorza Krauze. Mistrz nauczał elitarnego systemu NAHKAMF, gdzie uzyskał pierwszy stopień mistrzowski.

Następną jego pasją stało się Hapkido, Mistrz Daeman Sung VI dan, wprowadził go w arkana sztuki samoobrony. Pod jego okiem uzyskał stopień mistrzowski I Dan w Hapkido.

W 2013 roku nawiązał współpracę z GM.Geoff J.Booth IX Dan w Hapkido, a w dniu 06.203.2016 w drodze egzaminu przed samym GM.Geoff J.Booth uzyskał promocję na stopień mistrzowski II Dan w Hapkido

Posiadając tak znaczące doświadczenie podjął współpracę jako szkoleniowiec służb mundurowych, trenując kadrę firmy SOLID, przygotowując kandydatów do zawodu Instruktora Samoobrony w Wyższej Szkole Trenerów Sportu.

W 2016 roku poczynił kolejny krok w swojej drodze trenerskiej – założył Martial Arts Wyszomierski Team. To działalność, która skupia instruktorów sztuk walki prowadzących zajęcia z zakresu samoobrony, Modern Combat Hosin-Sul, Taekwondo ITF i Hapkido.

Kontakt

Telefon : (+48) 888 405 888
E-mail : g.wyszomierski@itf-poland.pl